Institutul de Statistică confirmă creșterea economică a României de 13,6%, în ultimul an, și de 1,8% în Trimestrul II din 2021, față de primul trimestru. Investițiile au crescut cu aproape 12%, iar consumul cu 5,4%.

institutul-de-statistica-confirma-cresterea-economica-a-romaniei-de-13,6%,-in-ultimul-an,-si-de-1,8%-in-trimestrul-ii-din-2021,-fata-de-primul-trimestru-investitiile-au-crescut-cu-aproape-12%,-iar-consumul-cu-5,4%.

Potrivit INSSE, în Trimestrul II din 2021, PIB-ul României a înregistrat:

  • O creştere cu +13,0% pe seria brută şi cu +13,6% pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2021;
  • O creștere trimestrială de +1,8%, față de Trimestrul I din 2021;
  • O creștere semestrială (primele șase luni) de +6,5%, pe seria brută şi de +6,2% pe seria ajustată sezonier, față de prima jumătate a anului 2020

La creşterea PIB, în semestrul I 2021 faţă de semestrul I 2020, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri: 

  • Industria (+1,9%), cu o pondere de 19,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 10,4%; 
  • Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+2,0%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,2%;
  • Informaţiile şi comunicaţiile (+1,1%), cu o pondere de 7,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 14,1%. 

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 10,3% la formarea PIB, au contribuit cu +0,9% la creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu 10,2%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal: 

  • cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,4%, contribuind cu +3,4% la creşterea PIB; 
  • formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 11,9%, contribuind cu +2,6% la creşterea PIB. 

O contribuţie negativă la scăderea PIB a avut-o exportul net (-2,3%), consecinţă a creşterii cu 16,8% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 20,0%.

Datele privind PIB-ul nu au fost modificate în urma revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2021, față de varianta “semnal” publicată de INS în data de 17 august 2021.

Articole similare