Ministerul Dezvoltării anunță trei proiecte în valoare de peste 250 de milioane de lei, pentru modernizarea sistemului de termoficare din Oradea, Gheorgheni și Vatra Dornei.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației, a semnat trei contracte de finanțare în cadrul Programului Termoficare, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Proiectele au ca beneficiari locuitorii din municipiile Oradea, Gheorgheni și Vatra Dornei și vizează:

  • unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent în Oradea (jud. Bihor) – valoarea totală a proiectului este de 167.781.838,61 lei, din care 134.013.792,52 lei sunt din bugetul MDLPA;
  • modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Gheorgheni (jud. Harghita) – valoarea totală a proiectului este de 15.567.808,36 lei, din care 12.357.428,80 lei sunt din bugetul MDLPA;
  • reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură în Vatra Dornei (jud. Suceava) – valoarea totală a proiectului este de 66.791.294,00 lei, din care 56.772.599,90 lei sunt din bugetul MDLPA.

”Alocarea acestor fonduri va asigura o rețea modernă de termoficare pentru locuitorii celor trei localități urbane”, a precizat ministrul dezvoltării.

Termenul pentru cele trei lucrări este de 2 ani, se vor finaliza în anul 2023.

La nivelul MDLPA, se derulează Programul Termoficare, aprobat prin OUG 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, care se implementează în perioada 2019-2027.

Finanţarea Programului se realizează din următoarele surse:

  • transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
  • transferuri din bugetul Fondului pentru Mediu, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
  • sume din bugetele locale.

Cota de cofinanţare din bugetul MDLPA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuţia de la bugetul local este de minimum 15%.

Articole similare